Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Generell informasjon

Buskerud fylkeskommune har 2180 ansatte (pr. 31.12.2017). Det er flest ansatte i de videregående skolene, som er fylkeskommunens største tjenesteområde.

Fylkeskommunen har ansvaret for:

Utdanning

 • Videregående opplæring i skole og bedrift
 • Administrasjon av fagopplæringen gjennom lærlingordningen
 • 13 videregående skoler, en fagskole, en folkehøgskole, et arbeidsinstitutt med fire avdelinger og fire sentre for voksenopplæring (OPUS), fengselsundervisning og undervisning i sosiale- og medisinske institusjoner (SMI-opplæring)

Utvikling

 • Oppgaver innenfor bl.a. kultur, idrett, næring, reiseliv, miljø og klima, forskning og innovasjon, folkehelse og regional planlegging
 • Fordeling av tilskudd til museer og større kulturarrangement
 • Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg
 • Fylkesbiblioteket

Samferdsel

 • 1800 km fylkesveger
 • Kjøp av kollektivtrafikk og tilrettelegge for kollektivtransporttilbud
 • Skoleskyss
 • Tildeling av drosjeløyver 
 • Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten)
 • Samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket

Tannhelse

 • Tannbehandling til barn og unge, psykisk utviklingshemmede og til eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie
Laster...