Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivnøkkel

I forbindelse med etableringen av fylkeskommunene ble det reist krav om utarbeidelse av arkivnøkkel tilpasset de nye fylkeskommunenes oppgaver og organisasjon. Et utvalg oppnevnt av Norske Kommuners Sentralforbund la fram forslag til ny arkivnøkkel i januar 1976. Forslaget ble utprøvd og noen endringer foretatt før den ble godkjent av Riksarkivaren i 1979. Etter dette ble det gjort rettelser i 1981 og noen tilpasninger i 1997. I 2008 ble det det gjort noen endringer i forbindelse med innføringen av sak-/arkivsystemet ePhorte.

Laster...