Arkivplan.no

Drammen Tekniske fagskole

Arkivserie: Drammen Tekniske fagskole
Daglig ansvar: Interkommunalt arkiv Kongsberg IKS
Arkiv: Fk depotarkiv
Journalførende enhet: Drammen Tekniske fagskole
Innhold: Saksarkiv
Tilgang for:
Ordning: Ferdig ordnet
Periode: 1992 - 2003
Oppbevaringsmedium: Papir
Fysisk plassering: Interkommunalt arkiv Kongsberg IKS
Overføring:
Kassasjon Nei
Antall år til kassasjon
Type: Original
Kassasjonshjemmel:
Merknader:
Produsert i elektronisk system:
Godkjent av:
Dato: 19.08.2009

Infosikkerhet